Bolga (Bolgbørra)

Salten er et distrikt i Nordland fylke som inkluderer kommunene Meløy, Gildeskål, Bodø, Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold, Steigen og Hamarøy. Salten dekker et område på ca 11.250 kvadratkilometer og har en befolkning på like over 80.000 personer, hvorav 50.000 er bosatt i Bodø. Distriktet grenser til Helgeland i sør, ved Saltfjellet,  Ofoten i nord, Sverige i øst og Vestfjorden og Lofoten i vest. Geologisk er Salten kjent for å ha landets største naturlige forekomst av marmor. Regionen er kjent for sine mange flotte fjorder og fjell som stuper ned i havet. Bodø er hovedstad i Salten, mens Fauske er å anse som et sekundært senter. Salten er oppkalt etter Saltfjorden og fjorden er på sin side sannsynligvis oppkalt etter den verdensberømte Saltstraumen. Selv om ordet salt har samme betydning i det moderne norske språket som på engelsk, har navnene sannsynligvis ikke noe å gjøre med salt. Trolig kommer navnene fra det gamle norske ordet “salpt” som betyr sterk strøm.

Tre andre fjorder i Norge med smale innganger og dermed sterke tidevannsstrømmer, slik man finner i Saltstraumen, har også navn som inkluderer order salten. Disse er Busalten i Fosnes, Nordsalten og Sørsalten i Nærøy.

Saltstraumen

Saltstraumen, som ligger like utenfor Bodø, er verdens sterkeste tidevannsstrøm. Den smale kanalen knytter den ytre Saltfjorden til den store Skjerstadfjorden mellom øyene Straumøya og Knaplundsøya. Gjennom det smale sundet går det opp til 400 000 000 kubikkmeter sjøvann hver sjette time. Selve straumen er 3 kilometer lang og 150 meter bred på det smaleste. Malstrømmene her blir opp til ti meter i diameter og så mye som fem meter dype. Saltstraumen har eksistert i to til tre tusen år. Høydeforskjellen mellom havnivået utenfor fjorden og innerst i fjorden kan være opptil 1 meter. Saltstraumen er i dag verdenskjent og har flere ganger vært på listen til velkjente reisemagasiner fra hele verden. Hvert år besøker mer enn 100.000 personer Saltstraumen.

De største kommunene i Salten

I tillegg til Meløy er det fire andre kommuner i regionen med en befolkning på over 5.000 personer.

Gildeskål kommune

Gildeskål er en kommune i Nordland fylke og er en del av Bodøregionen og det tradisjonelle distriktet Salten. Kommunens administrasjonssenter er bygden Inndyr. Andre tettsteder i kommunen inkluderer Forstranda, Lekanger, Mevik, Mårnes, Nygårdsjøen, Saura, Storvika, Sørarnøya, Sørfinnset og Våg. Gildeskål er blant annet kjent for sin årlige Olsokfeiring.

Beiarn kommune

Beiarn er en fjellkommune i distriktet Salten. Beiarn regnes også som en del av Bodøregionen, en statistisk storbyregion. Kommunens administrative senter er bygda Moldjord. Andre tettsteder i Beiarn er Høyforsmoen, Trones og Tverrvika. Kommunen er viden kjent for laksefiske i Beiarelva.

Saltdal kommune

Saltdal kommune er en av de eldste og mest historiske kommunene i regionen Salten. Kommunens administrative senter ligger på tettstedet Rognan. Andre tettsteder i Saltdal inkluderer Røkland og Lønsdal. Saltdal har en lang historie innen båtbygging av lokalt tømmer. Spesielt før andre verdenskrig ansatte båtbyggerindustrien en stor andel av Saltdals befolkning. I dag er den største arbeidsgiver i Saltdal Nexans. Selskapets fabrikk på Rognan har spesialisert seg på telekommunikasjon, fiberoptikk og kobberkabler.

Bodø kommune

Bodø er hovedstad i Salten og Nordland Fylke. I Bodø bor det i dag rundt 50.000 personer, noe som gjør byen til Nord-Norges nest største by. Kommunens administrasjonssenter er byen Bodø. Andre tettsteder i kommunen inkluderer Misvær, Skjerstad, Saltstraumen, Løding, Løpsmarka, Kjerringøy, Sørvær og Fenes. Bodø er kjent som hovedflyplass i Nord-Norge og har gjennom årtier vært en stor forsvarsby. På det meste var det over 5.000 forsvarsansatte i byen. Byen er også hjem til Norges nasjonale flymuseum og har vært mye omtalt i media de senere årene for prosjektet “Ny by – Ny flyplass”.