Fore kirke

Fore kirke er en sognekirke i Meløy kommune. Kirken ligger i bygda Reipå ca. ti minutter med bil fra kommunesenteret Ørnes. Kirken er en del av Fore og Meløy sogn, i Bodø dekanen i bispedømmet Sør-Hålogaland. Kirken ble bygget etter tegninger av byggmester O. M. Olsen, som også utførte arbeidet med å reise kirken. Arbeidet ble påbegynt i 1908 og sto ferdig året etter. Kirken var den største i Meløy kommune og hadde sitteplass til 450 personer. I 1913 ble kirken påbygd slik at den kunne tilby sitteplass til 600 personer. Samme år ble det også lagt inn varme i kirken og året etter ble det også installert et orgel. Fore kirke ble bygd som en langkirke i 1907 og påbygget fra 1913 ble bygget i samme stil. Neste store utbygging av kirken var i 1932 da hele kirken ble rekonstruert og man gikk bort fra langkirken og endret både koret og hovedskipet til en Korskirke.

Langkirke

En langkirke er et langstrakt byggverk som er ment å symbolisere den hellige veien fra vest til soloppgang i øst. Langkirker har vært den vanligste byggestilen for kirker i Norge fra middelalderen frem til 1900-tallet. Et typisk kjennetegn på denne typen kirker er at koret er smalere og langt lavere enn hovedskipet av kirken. Av alle stavkirker i Norge er faktisk de fleste bygd i stilen av langkirker. Det er dog to stavkirker i Norge som skiller seg fra de andre stavkirkene. Både Reinli- og Rinde stavkirke har kor med samme høyde og bredde som skipet. På 1200-tallet gjorde også langkirker i stein et aldri så lite gjennombrudd i Norge og fram til 1250 ble de fleste langkirker i Norge bygd med stein.

Korskirke

En korskirke er et kirkebygg som et bygget som et kors, eller det man også kaller å bygge etter en korsplan. Tegningene kan være utformet som et latinsk kors med langt hovedskip og kortere korsarmer, eller den kan ta utgangspunkt i et gresk kors med like store korsarmer som hovedskipet. Korsarmene består tradisjonelt av et tverrskip eller transept som krysser gjennom hovedskipet. En slik arkitektonisk utforming kan symbolisere både Kristi kors og hovedgatene i Jerusalem, som også danner et kors om man ser den ovenfra. Denne kirketypen finnes over store deler av verden, men i Norge hadde man ikke kirker som dette i stein under middelalderen. Kjente korskirker i Norge i dag er blant andre Nidarosdomen i Trondheim, Oslo Domkirke og Haslum kirke i Bærum, som i likhet med Fore kirke ble bygd om fra langkirke.

Reipå

Reipå er et tettsted i Meløy kommune i Nordland. Tettstedet hadde i 2017 291 innbyggere. Nord for Reipå ligger halvøya Kunna, som markerer skillet mellom Helgeland i sør og Salten i nord. Reipå havn er den største fiskerihavnen i Meløy kommune og Reipå Båtforening er lokalisert med småbåthavn samme sted. I tillegg til fiske er det jordbruk som har vært hovednæring på Reipå gjennom generasjoner. De siste 20 årene har det dog vært gjennomført en betydelig reduksjon i dyrket mark og av de få bøndene som ennå er i drift på Reipå er det stort sett større fellesanlegg. I likhet med resten av Meløy kommune er det i dag industrien som preger arbeidslivet på Reipå. I dag er store bedrifter som er etablert på Reipå blant annet Iris gjenbruk terminal, Veidekke AS, Meløy arbeidstreningssenter og Nordland Betongsagservice.

River Festivalen

Under Sommerdagan er Reipå stoppested for en rekke konserter og Fora kirke har vært brukt som konsertarena siden festivalen begynte. Reipå er også hjem til den årlige River Festivalen som ble grunnlagt av Ståle Andersen og i dag er kjent over hele Norge. I løpet av årene har store band som Vassendgutane, Too Far Gone og Publiners opptrådt på festivalen. Festivalen avholdes den andre helgen i august hvert år.